Social and Cultural Activities

Sosyal ve kültürel faaliyetler kampüs yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmelerini, yeni ilgi alanları, birlikte dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını temin ve teşvik etmek amacıyla; kulüpler kurmaları ve ilgili faaliyetleri organize etmeleri desteklenmekte ve kendilerine ofisler verilmektedir. Kulüplerin kendi aralarında veya üniversiteler arasında düzenlenecek olan kültürel ve sanatsal etkinliklere, toplantılara, turnuva ve yarışmalara katılmalarını sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır.

Kulüpler vasıtasıyla öğrencilerin sosyo-kültürel ve mesleki açıdan gelişmeleri; iletişim ve kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları; topluluk konularıyla ilgili veya ortak etkinlikler düzenlemeleri, düzenlenen etkinliklere katılmaları; boş zamanlarını iyi değerlendirme ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanmaları hedeflenmektedir.

Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerimizden Görüntüler İçin Lütfen TıklayınızTop