Başvurular

Engelsiz Üniversite Birimine başvurular, yeni kayıt ve ara sınıf kayıt dönemlerinde olmak üzere, aşağıda belirtilen formların birimimize iletilmesi ile gerçekleşmektedir.   

a. Özel Gereksinimli Öğrenci Başvuru Formu
 
Bu form, Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan özel gereksinimli öğrencilerimize ait bilgilerin düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Verilen bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.
Üniversitemizde bazı destek hizmetlerinden yararlanabilmek için engelli öğrencilerimizin tanısına ilişkin resmi evrakları sunmaları gerekmektedir. Örneğin görme kaybı için görme keskinliği test sonuçları, kronik hastalık için hastalığı belirten doktor raporu, işitme kaybı için işitme testi sonuçları ve duygusal davranışsal bozukluk için DSM IV tanı ölçütleri raporu vb.
 

b. Gönüllü Öğrenci Başvuru Formu
 
Bu form, üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan özel gereksinimli öğrencilerimizin akademik ve sosyal olanaklarından en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak üzere, birimimize gönüllülük esası çerçevesinde destek vermek isteyen öğrencilerimizin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 
 Yukarı