Araştırma Merkezi binası Milli Eğitim Vakfı (İlhan AKŞEHİRLİOĞLU) tarafından yaptırılmıştır.

Web Sitesi : www.mev.org.tr/tr

 

 

 Yukarı