Kuruluş Kanunu

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulmuş olup 23.06.2009 tarih ve 5913 sayılı Kuruluş Kanunu, 07.07.2009 tarih ve 27281 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kuruluş Kanununda Üniversite; Rektörlüğe bağlı olarak,

• Fen-Edebiyat Fakültesi,
• Mühendislik Fakültesi,
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
• Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
• Meslek Yüksekokulu,
• Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
• Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşmaktadır.Yukarı