Yükseköğretim Kalite Kurulu, akredite olmaya hak kazanan Üniversitemize akredite belgesini takdim etti.


Yukarı