Vefat: Yrd. Doç. Dr. Alper AYDEMİR’in babası ve Arş. Gör. Ceren AYDEMİR'in kayınpederi vefat etmiştir

Yukarı