Genç Girişimciler Kulübü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübünün amaçları Öğrencilerin ders dışında bilgi, görgü, deneyimini arttırıcı nitelikte sosyal, kültürel faaliyetler yürütmelerini sağlamak.Alanındaki uzman kişileri öğrencilerle buluşturacak organizasyonları düzenleyerek öğrencilerin ufkunu genişletmek, alana ilişkin güncel bilgilerden haberdar olmalarını sağlamak. Bölümler ile ilgili çalışma alanlarını tanıtmak, öğrencilerin mesleki becerilerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak. Üniversite yaşam kalitesini arttırmak. Kendine güvenen sosyal sorumluluk sahibi bireyler haline gelmek. Sosyal ve bilimsel gezi, sempozyum, konferans, kongre vb. etkinlikleri düzenlemek. Sosyal, kültürel ve akademik gelişmeleri destekleyerek yaşamın bir parçası haline getirmektir.

 Yukarı