Sağlıklı Yaşam Kulübü

Sağlıklı Yaşam Kulübünün amaçları Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanlarını sağlık konusunda bilgilendirmek, sağlıklı yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmelerini sağlamak, bu temel anlayış üzerinde sağlıklı yaşamın temel kriterlerini anlatarak çağımızın hastalıkları konusunda eğitmek ve bilgilendirmek, bu amaçla sağlık eğitimleri (konferanslar, seminerler, halk eğitimi faaliyetleri) düzenlemek ve etkinlikler organize etmek, sağlıklı bireylerin ve sağlıklı toplumun gelişmesine katkıda bulunmak, sağlık alanında yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri takip ederek kulüp üyeleri ve üniversitemiz öğrencileri arasında bilgi paylaşımı sağlamak, bilimsel araştırmalar yapmak, kongre ve seminerlere projeler ve sunumlarla katılım sağlamak, beslenme ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ortak projeler üretmek; gazete, dergi vb. yayınlar hazırlamak, bilimsel etkinlikler yanı sıra sosyal etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere destek sağlamaktır.Yukarı