Politika ve Akademi Kulübü

Kulüp üyelerinin entelektüel, birikimli ve sorgulayıcı bireyler olarak siyasal, sosyal ve hukuki temel edinmelerine katkı sağlamak, bu temel anlayış üzerinde yerel yönetimlerde, idari yargı mercilerinde, iç ve dış politika alanlarında temel gelişim bilincini geliştirmek, çağdaş yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere ve bu bilgileri kullanmaya yönelik beceri kazandırmak, kulüp üyelerine ve üniversite öğrencilerine siyasal sistemler, kurumlar, süreçler ve uygulamalar gibi siyasetin çeşitli yönlerini anlayabilmelerine yönelik çalışmalar düzenlemek, ulusal ve uluslararası platformlarda sürekli değişen ve karmaşık bir hal alan koşullara ayak uydurabilmek, mesleki yeterliliği arttırmaya yönelik çalışmalar düzenlemek ve bunun yanında kulüp üyeleri aracılığıyla üniversitemiz öğrencilerinin düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek, üniversitemiz öğrencilerine kamusal konularda vizyon genişliği kazandırabilmek, kamuyu ilgilendiren pek çok güncel konunun ayrıntılı bir şekilde ele alınmasını sağlamak ve bu kapsamda toplantılar düzenlemek, güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye ve yeni ilgi alanları oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda faaliyetler göstermek, kulüp çalışmaları ile her türlü gezi, yarışma, yayın, gösteri, satranç, spor, münazara ve öğrencilerin öğrenim süresi boyunca okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak, kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak, planlı çalışma, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme yeteneği kazandırmak, girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme yeteneği kazandırmak, bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme yeteneği kazandırmak, bireysel ve/veya başkalarıyla iş birliği içinde, toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme yeteneği kazandırmaktır.
 Yukarı