Mimarlık ve Tasarım Kulübü

Mimarlık ve Tasarım Kulübünün amaçları üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmak, üniversite öğrencilerinin hem kendi aralarındaki hem de sektördeki gerçek kişilerle olan sosyal ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, mimarlığın meslek olarak daha iyi tanınması ve anlaşılması için fikirler geliştirmek, kulüp üyelerinin akademik, sosyal ve sanatsal gelişimlerine, çağdaş, demokrat ve sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak, öğrencilerin sergi, seminer, yarışma vb. ortamlara katılımlarını ve kendi düzenleyecekleri faaliyetlerle organizasyon deneyimlerini arttırmak, fakülte öğrencilerinin ve mezunların bir araya gelmelerini sağlayarak, ortak bir platformda buluşturmak, mimari amaçlı olarak, rehberler eşliğinde geziler düzenlemek, mimarlıkla ilgili konuların işlendiği dergi, gazete, internet sitesi vb. kitle iletişim araçlarıyla, süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak, mimarlığın tanınması ve anlaşılması amacına yönelik geliştirilen fikirlerin uygulanabilmesi için, yasal zemindeki kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmektir.
 Yukarı