Etik Kulübü

Etik Kulübünün amaçları etik değerlerin farkına varılmasını sağlamak, etik değerler ve uygulamaların araştırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, etik kültürünü geliştirmek ve gençlerin etik hassasiyetlerini artırmak, etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak, yurtiçi ve yurtdışındaki farklı kuruluşlar ile işbirlikleri kurarak etik değerler ile ilgili bilgi paylaşımını sağlamak, düzenlenecek faaliyetler ile bireyler ve kurumları etik değerlere uygun davranmaya özendirmek, öğrencilerin farklı bakış açılarını değerlendirebilme yeteneği kazanmalarını sağlamak, öğrencilerin sosyal ve kültürel alanda gelişimlerine katkıda bulunmak, diğer kulüpler ile uyum içerisinde, etik değerlerin Üniversite genelinde benimsenmesini sağlamaktır.Yukarı