Havacılık Kulübü

Havacılık Kulübünün amaçları havacılığı üyelerimize ve Üniversitemiz öğrencilerine tanıtmak ve sevdirmek, model uçak yapımı ile ilgili kurs açılması, müzelere gezi, havacılık günleri, havacılık fuarlarına katılım, hava alanlarının tanıtımı, seminer, yarışma ve konferans gibi faaliyetler düzenlemek, havacılık Kulübü üyelerini ve Üniversite öğrencilerini yapacağımız çalışmalarla kaynaştırmak, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirerek havacılıkta olmazsa olmaz olan “güven” unsurunu sağlamak, model uçak, yamaç paraşütü, planör gibi aktivite grupları kurmak, diğer kulüplerle eşgüdüm halinde hareket ederek geniş kitlelere ulaşmayı sağlamak ve festival, şenlik gibi organizasyonlar düzenlemek, türk Hava Kurumu faaliyetleri ve imkanlarından Üniversitemiz öğrencilerini haberdar etmek ve faydalanmalarını sağlamaktır.Yukarı