Spor Kulübü

Spor Kulübünün amaçları üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, sportif ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmak, üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek, üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek, üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, amatör sporu geliştirmek ve sevdirmek, ulusal ve Uluslar arası, sportif amaçlı geziler düzenlemek ve bu gezilerde üniversitemizin adını duyurmak, üniversite öğrencilerinin işbirliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmak, sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak; spor yarışmaları düzenlemek, boş zamanları eğlenerek ve sağlıklı bir yaşam için gereken spor aktivitelerini yaparak değerlendirmek, fakülte öğrencilerinin ve mezunların bir araya gelmelerini sağlayarak, ortak kültür ve bilincin yaratılmasına çalışmaktır.Yukarı