Genç Tema Kulübü

Genç Tema Kulübünün amaçları ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek, erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği oluşturmak, biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar yürütmek ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek, doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye’nin geleceğini güvenceye almak, doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak, bu amaçları gerçekleştirmek için her düzeyde eğitim faaliyetleri yapmak, seminerler vermek, öğrencilerimizin doğayla barışık geleceği düşünen bireyler olmaları için katkıda bulunmaktır.Yukarı