Ekonomi Kulübü

Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilecekleri, sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturarak, üniversite öğrencilerine sanayi ve hizmetler kesiminin yapısını, işleyiş şartlarını ve her türlü sorunlarını öğrenme, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümleme yeteneklerini kazandırmayı hedeflemektedir.Yukarı