Neden Nuh Naci Yazgan Üniversitesi

  

• Dünya Standartlarında Eğitim, Öğretim ve Araştırma Faaliyetleri,


• Öğrenim, özel, sanat, kültür, spor ve başarı bursları,


• Nitelikli, genç ve dinamik akademik kadrosu,


• Uluslararası öğrenci değişim programları,


• Yandal/çift anadal yapma imkanı,


• Müfredatta çok sayıda seçmeli ders olması ve öğrencilerimizin arzu ettikleri veya çağın gerektirdiği bir alanda uzmanlaşmaları ,


• İngilizce'ye ilaveten Almanca, Çince, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça öğrenme fırsatı,

• Etkin üniversite-sanayi/toplum işbirliği,


• Modern donanımlı laboratuarları ve kütüphanesi,


• Modern yurt imkanları,


• Barışın ve huzurun hakim olduğu canlı, hareketli, renkli ve samimi kampus ortamı , 


• Sosyal, kültürel ve sportif imkanları ,


• Bahar şenlikleri, konserler, geziler, ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslar ,


• Öğrenci kulüpleri,


• Kariyer yönlendirme merkezi,


• Modern bilişim hizmetleri.

  Yukarı