SBE Yeni Kayıt Bilgileri

KAYIT BİLGİLERİ

1. Aşama : Kayıt Tarihi ve Yeri

 Tarih
 İşlem
 07-08-11 Eylül 2017  Kesin Kayıtlar
 12-15 Eylül 2017  Yedek Aday ve Özel Öğrenci Kayıtları

 

Önemli Not: Bir yüksek öğretim kurumunda tezli yüksek lisans programına kayıtlı olan adaylar tezli yüksek lisans programından kayıtlarını sildirmeden Enstitümüzde tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsü, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan - KAYSERİ

2. Aşama : Öğrenim Ücreti

Tezli Yüksek Lisans Programlarının yıllık öğrenim ücreti 8.500 TL’dir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı yıllık öğrenim ücreti 10.000 TL’dir.

Banka Bilgileri

(TEB) TÜRK EKONOMİ BANKASI
Şube : 713-Kocasinan Kayseri
Hesap Numarası : 45596611
IBAN : TR81 0003 2000 0000 0045 5966 11

Peşin Ödeme

Öğrenim ücretinin peşin ödenmesi halinde % 5 (beş) indirim uygulanacaktır. Peşin ödemeler yukarıdaki banka hesabına yapılabilir.

Kurum İndirimi

Aynı kurumdan en az beş kişi kesin kayıt yaptırdığı takdirde %10 (on) indirim uygulanır.  

Taksitli Ödeme

Öğrenciler öğrenim ücretlerini, (TEB) Türk Ekonomi Bankası ile yapılan anlaşmaya göre, 8 (sekiz) taksitle ödeyebileceklerdir. Bu ödeme yöntemini kullanacak olan adayların Bankaya gelir belgesi ile nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ödeme işlemi, kayıt esnasında Üniversitemiz muhasebe biriminden yapılabileceği gibi, Türkiye’nin herhangi bir yerindeki (TEB) Türk Ekonomi Bankası Şubesi’nden de yapılabilecektir.

Kredi Kartı İle Ödeme

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Axess, Bonus, Card Finans, Maximum, World kredi kartlarına 8 (sekiz) taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır. Bu ödeme yöntemini kullanacak olan adayların kredi kart limitlerinin ödeyecekleri öğrenim ücretine uygun olması gerekmektedir.

3. Aşama : Kayıt İşlemleri

Kayıt esnasında istenen belgeler program bazında aşağıda verilmiştir. Bu belgelerle birlikte, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Nur A. BAYKAN’a ulaşınız.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Kaydı İçin İstenen Belgeler

1. Kayıt Formu (Lütfen Tıklayınız)
2. Özgeçmiş
3. Transkript (Aslı)
4. ALES sonuç belgesi (Yeni Tarihli)
5. Yabancı Dil Belgesi
6. Lisans Diploması (Aslı) veya Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi
7. Adli Sicil Kaydı
8. Askerlik Durum Belgesi (Aslı) (Erkekler için) (Yeni tarihli)
9. Öğrenim Ücretinin Ödendiğine Dair Belge
10. 6 adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş)
11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülerek alınacaktır)

 

İşletme Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Kaydı İçin İstenen Belgeler

1. Kayıt Formu (Lütfen Tıklayınız)
2. Özgeçmiş
3. Transkript (Aslı)
4. Yabancı Dil Belgesi
5. Lisans Diploması (Aslı) veya Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi
6. Adli Sicil Kaydı
7. Askerlik Durum Belgesi (Aslı) (Erkekler için) (Yeni tarihli)
8. Öğrenim Ücretinin Ödendiğine Dair Belge
9. 6 adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş)
10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülerek alınacaktır)

İktisat Tezli Yüksek Lisans Kaydı İçin İstenen Belgeler

1. Kayıt Formu (Lütfen Tıklayınız)
2. Özgeçmiş
3. Transkript (Aslı)
4. ALES sonuç belgesi (Yeni Tarihli)
5. Yabancı Dil Belgesi
6. Lisans Diploması (Aslı) veya Yeni Tarihli Mezuniyet Belgesi
7. Adli Sicil Kaydı
8. Askerlik Durum Belgesi (Aslı) (Erkekler için)
9. Öğrenim Ücretinin Ödendiğine Dair Belge
10. 6 adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş)
11. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı görülerek alınacaktır)

4. Aşama : Kayıt Esasları

Öğrencilerin kesin kayıt işlemleri aşağıdaki yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır:

1. Öğrencilerin kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2. Belirtilen kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler.
3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
5. Üniversite gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran öğrenciler hakkında gerekli işlemleri yapmaya yetkilidir.

5. Aşama : Ders Kaydı

Ders dönemindeki her öğrenci bir yarıyılda en az 5 adet (30 AKTS) ders almak zorundadır.

Üniversitemiz resmi web sitesi http://www.nny.edu.tr adresinden Öğrenci Bilgi Sistemine http://obs.nny.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx (OBS) Kullanıcı adınızı, şifrenizi (Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için şifre T.C. Kimlik Numaralarının ilk beş rakamıdır.) ve ekranda çıkan güvenlik kodunu yazarak giriş yapınız

 Yukarı