Kayıt İşlemleri ile ilgili Gerekli Evraklar

 ÖSYM KAYITLARI İÇİN

 

1. Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.
2. Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).
3. 2016-ÖSYS Sonuç Belgesi bilgisayar çıktısı.
4. 12 adet fotoğraf (4,5 cm x 6 cm boyutunda, son altı ay içinde çekilmiş).
5. Nüfus cüzdanı örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır).
6. Askerlik Durum Belgesi (1994 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Askerlik Durum Belgesi veya Askerlik Durum Beyanı (Askerlik Durum Beyanı, tecilli bulunduğu süreyi belirten adayın imzaladığı bir dilekçedir. Örnek bir dilekçe için tıklayınız). 
7. Adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanı (Adayın sabıkasının bulunmadığına dair imzaladığı bir dilekçedir. Örnek bir dilekçe için tıklayınız).
8. Öğrenci Kayıt Formu (indirmek için tıklayınız).
9. Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge (Tam burslu öğrenciler, öğrenim ücreti ödemeyecektir).Yukarı