Kayıt İşlemleri

 ÖSYM KAYITLARI İÇİN

 

I. KAYIT TARİHİ VE YERİ

 

2016-LYS sonucunda Üniversitemizin herhangi bir bölümüne kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri, 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında, Üniversitemiz Kampüsünde bulunan Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde yapılacaktır.

Kayıt Yeri ve İletişim Bilgileri:
Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kampüsü, Kuzey Çevre Yolu, Kocasinan - KAYSERİ
Telefon : 0 352 324 00 00 Pbx
Faks : 0 352 324 00 04
İnternet : http://www.nny.edu.tr
Mail : info@nny.edu.tr

II. KAYIT ESASLARI

 

2016-LYS sonucunda Üniversitemizin herhangi bir bölümüne yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıdaki yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır:

1. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez.
3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.
5. Üniversite gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli işlemleri yapmaya yetkilidir.
6. ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar.

 

III. ÖN KAYIT 

 

Kesin kaydınızı Üniversitemize yaptırmadan önce aşağıda verilen web adresindeki Ön Kayıt bilgilerini doldurmanız kayıt işlemlerinizi hızlandıracaktır. İsteyen öğrenciler kesin kayıt esnasında da ön kayıt işlemini yapabileceklerdir.
http://onkayit.nny.edu.tr

 

IV. YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ

 

Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler isterlerse, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen burs ve öğrenim kredisinden faydalanabileceklerdir. Konu ile ilgili detaylı bilgi, www.kyk.gov.tr web adresinde mevcuttur.

 Yukarı