Edebiyat Kulubü

Bu Yönergenin amacı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Edebiyat Topluluğu’nun Üniversite öğrencilerinin toplumsal, kültürel ve eğitsel alanlarda gelişmelerine yardım etmek, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, edebiyat kültürünü benimsetip yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemek gibi çalışmalarının uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.Yukarı