Kadın Araştırmaları Kulübü

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübünün amaçları Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak. Beden ve ruh sağlıklarını korumak. Araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak. Kulüp, olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak genel amaçtır. Bunlara ek olarak; Günümüz kadınlarının sorunlarını tanımlamak. Kadın sağlığı ve kadın hastalıkları konulu çalışmalar yürütmek, hastalıkları tanıtmak ve bu konuda bilinçlendirmek. Toplumsal cinsiyet kavramını ele almak, tanıtmak. Toplum yaşamında şiddet konusunu işlemek, şiddet türlerine değinmek. Aile Kurumu ve ailenin toplum yaşamına katkısı üzerine araştırma yapmak. -Siyasette, mecliste, sokakta, evde, iş yerinde ve okulda kadının yaşantılarına dair örnek teşkil eden projeler hazırlamak. Eğitim psikolojisi, kadın sağlığı, çocuk psikolojisi vb. akademik alanlarda uzman hocalarımız eşliğinde çalışmalar yürütmek. Kadın-erkek ilişkilerine sosyal, cinsel, maddi ve manevi yönlerden yaklaşmak materyallerle destekleyip sunmak. Örf ve adetlerin, sosyal ve teknolojik değişmenin, kadın-erkek davranışlarına ve ilişkisine etkilerine bakmak. Erkeğin gözünde kadın imajı nasıldır? Sorusunu tartışmak. Farklı mesleklerden kadın ve erkeklerle röportajlar yaparak mesleki sorunlarına yer vermek. Kadınların kültürel, sosyal, ekonomik eğilimlerini, ’’moda ve güzellik’’ algısını ve ‘’moda’’ kavramının özellikle ergenlik döneminde kız çocukları üzerindeki psikolojik etkisine bakmak. Üniversitedeki farklı kulüpler ile ortak çalışmalar düzenlemek. 14-Diğer üniversitelerin kadın araştırmaları kulüpleri ile ve toplumdaki kadın kuruluşları ile iletişim içerisinde olarak ortak çalışmalar yürütmek. Engelli bireylerin yaşamlarına değinmek, örnek hayatlardan kesitleri dile getirmek 16-25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Haftasını ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü doğru bir şekilde anlatmak.

 Yukarı