Haberler

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu
Tarih: 6.9.2017

Başvurular, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu doldurularak, istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Son Başvuru Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi
15 Eylül 2017 19 Eylül 2017 20-22 Eylül 2017

 


 


Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

(1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

(2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yıllık yüzde on beşini geçmeyecek biçimde dönemlere bölünerek ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır.

(3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

(4) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

(5) Mühendislik Fakültesi Bölümlerinin 2. sınıflarına başvuracak öğrencilerin 2016 LYS’de başarı sırasının MF-4 puan türünde en düşük 240 bin, Mimarlık Bölümünün 2. sınıfına başvuracak öğrencilerin 2016 LYS’de başarı sırasının MF-4 puan türünde en düşük 200 bin olması gerekmektedir.

2017-2018 Öğretim Yılı Kurum İçi Yatay Geçiş Öğrenim Ücretleri


Üniversitemize kurum içi programlar arası yatay geçiş için yapılan başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirilmesi


formülü ile hesaplanan puanlara göre yapılır. Yerleştirmede puanları eşit olan adaylardan sırasıyla; başarısız dersi olmayanlara, daha önce yatay geçiş yapmamış olanlara, GANO’su yüksek olanlara, üniversite yerleştirme giriş puanı yüksek olanlara, eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısına göre öncelik verilir.

Formüldeki;

Adayın Giriş Puanı: Adayın halen kayıtlı olduğu diploma programına yerleştirildiği üniversite yerleştirme puanını,

Programın Taban Puanı: Başvurulan diploma programının, adayın üniversitesine kayıt yaptırdığı yıla ait üniversite yerleştirme taban puanını ifade eder.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

1. LYS Sonuç Belgesi ve ÖSYS Sonuç Belgesi
2. Onaylı Transkript.
3. Onaylı ders içerikleri (İlgili Bölüm Başkanlığından alınacaktır).


Not: Başvuru formuna eklenecek belgeler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin edilecektir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.

Haber Arsiv


Yukarı