Haberler

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Lisans Programlarına Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sonuçları
Tarih: 25.8.2017

Başvurular ilgili Fakülte Yönetim Kurulları tarafından Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edilen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara göre değerlendirilmiş ve yerleştirme işlemi aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.


Yerleştirilmiş adaylara Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Bu kabul mektubu ile en yakın Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğundan “Öğrenim Vizesi” alınmalıdır. Bu vize Türkiye’ye girişte ve Üniversiteye kayıtta mutlaka gereklidir.
Yerleştirilme işlemi adayların beyan ettikleri bilgiler üzerinden gerçekleştirilmiş olup, kesin kayıt sırasında, başvuru formunda beyan ettiği bilgileri belgeleyemeyen adaylar kayıt haklarını kaybetmiş olacaklardır.

KAYITTA İSTENEN BELGELER

1. Öğrenci Kayıt Formu (Kayıt sırasında verilecektir).
2. Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin) aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
3. Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin onaylı örneği,
4. Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
5. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
6. Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
7. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alınacak İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekir).
8. 8 Adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
9. Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Kayıt sırasında yatırılacaktır).
10. Öğrencinin maddi imkânlarının Ülkemizde yükseköğretimini sürdürmeye yeterliliği konusunda göstereceği maddi güvence.
11. Türk vatandaşlığından çıkmış olanlar için düzenlenen belgenin ( Mavi Kart) aslı ve sureti (kontrol edildikten sonra aslı iade edilecektir).
12. Sağlık kuruluşlarından alınacak Tüberküloz ile ilgili PPD testi veya IGRA tahlil sonucunu gösteren belge.

KAYIT ESASLARI

1. Adayların kesin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
2. Belirtilen kayıt süresi içerisinde kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir hak iddia edemezler.
3. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
4. Üniversite gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli işlemleri yapmaya yetkilidir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60. maddesi 7. fıkrası gereğince “Yabancı uyruklu öğrenciler Üniversiteye ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içerisinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortalısı olurlar, bu sürede talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince Genel Sağlık Sigortası hükümleri uygulanmaz” denilmekte olup, ilk defa Üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde öğrenim gördükleri Üniversitenin bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.
Aksi halde yasa gereğince bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenimleri boyunca bir daha genel sağlık sigortalısı olmaları mümkün bulunmamaktadır.

KESİN KAYIT YERİ VE TARİHLERİ

Kayıt Tarihleri

Kesin Kayıtlar : 05-08 Eylül 2017
Yedek Kayıtlar : 11-12 Eylül 2017

Kayıt Yeri : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğü
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Erkilet Kuzey Çevre yolu
Kocasinan / KAYSERİ

İletişim : Telefon +90 352 324 00 00 Pbx Faks +90 352 324 00 04
E-mail : info@nny.edu.tr
Web : http://www.nny.edu.tr

ÖĞRENİM ÜCRETİ:

Ödeme aşağıdaki şekillerde yapılabilir:

1- Peşin Ödeme

Öğrenim ücretinin peşin ödenmesi halinde % 5 (beş) indirim uygulanacaktır. Peşin ödemeler aşağıdaki Banka hesabına yatırılacaktır.

Banka Bilgileri

(TEB) TÜRK EKONOMİ BANKASI
Şube : 713-Kocasinan Kayseri
Hesap Numarası : 45596611
IBAN : TR81 0003 2000 0000 0045 5966 11

2- Taksitli Ödeme

Öğrenciler öğrenim ücretlerini, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile yapılan anlaşmaya göre vade farksız 8 (sekiz) taksitle ödeyebileceklerdir. Bu ödeme yöntemini kullanacak olan öğrenci velilerinin bankaya gelir belgesi ile nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

3- Kredi Kartı İle Ödeme

a) Öğrenim ücretinin kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi halinde % 5 indirim uygulanacaktır.
b) Üniversitemizin anlaşmalı olduğu Axess, Bonus, CardFinans, Maximum, World kredi kartlarına vade farksız 8 (sekiz) taksitle ödeme imkânı da bulunmaktadır. Bu ödeme yöntemini kullanacak olan öğrenci velilerinin kredi kart limitlerinin ödeyecekleri öğrenim ücretine uygun olması gerekmektedir.

 

Haber Arsiv


Yukarı